Muziek - en instrumentinitiatie in Ninove en Denderhoutem van 5 tot 7 jaar  
Muziekinitiatie in Liedekerke en Roosdaal voor 6-7 jarigen

Deze lessen starten vanaf september

1 uur per week. Muziek beleven staat hier centraal. De kinderen komen spelenderwijs in aanraking met muziek en zijn hiermee creatief bezig: juist leren zingen, klapspelletjes om het ritmegevoel aan te wakkeren, de verfijning van de motoriek en de coördinatie van bewegingen stimuleren, … kortom, een boeiende vrijetijdsbesteding. Daarbij mogen zij allerhande kleine slaginstrumenten bespelen: de handtrom en triangel, belletjes en klankstaven …

Uw kind ontwikkelt het muzikaal gehoor, de expressie en de fantasie, beleeft plezier aan het muziek maken.

Muziekinitiatie vereenvoudigt de instap in de lagere graad van muziek, op achtjarige leeftijd.

Instrumentinitiatie van 6 tot 8 jaar, alleen in Ninove

Blokfluit, klarinet, piano en viool. (vanaf 1ste leerjaar)

1 uur per week, op zaterdag. Kinderen kunnen reeds starten met het bespelen van deze instrumenten zonder enige voorkennis van notenleer vanaf de leeftijd van 6 jaar.


Tarieven

Muziekinitiatie - volledig schooljaar : € 65
Muziekinitiatie in combinatie met instrumentinitiatie : € 52
Instrumentinitiatie - per trimester : € 70

In Ninove en Denderhoutem een initiatief van het oudercomité van de academie.
In Liedekerke en Roosdaal een initiatief van de gemeente.