Woordinitiatie voor zesjarigen in alle vestigingen vanaf september 2017

Deze lessen starten vanaf september

1 uur per week. De kleine praatvaar leeft zich uit in taal: spelen met letters, woorden, zinnen, versjes voordragen, ritmisch rappen, toneeltjes in elkaar steken, de eerste kennismaking met het podium.

Via de kinderlijke ervaring en verbeelding leert uw kind zich inleven en verbaal uitdrukken.

Woordinitiatie vereenvoudigt de instap in de lagere graad van woord, op achtjarige leeftijd.


Tarieven

Woordinitiatie - volledig schooljaar : € 65
Muziekinitiatie in combinatie met woordinitiatie : € 65 + 42
Instrumentinitiatie - per trimester : € 70

Muziek- of woordinitiatie: € 42 (bij gelijktijdige inschrijving met instrumentinitiatie)