HERVORMING IN HET DKO

Met ingang van 1 september 2018 gaat het deeltijds kunstonderwijs een hervorming in.

De bestaande structuur, die we kennen sinds 1990, ondergaat een transformatie. En een actualisering.

 

 

- Voor alle domeinen is de instapleeftijd nu 6 jaar (1ste graad).

- Vanaf de leeftijd van 8 jaar een instrument bespelen (2de graad).

- Uitbreiding en actualisering van het aanbod, aansluitend op het publiek en de lokale kunst- en cultuurscene (3de en 4de graad en kortlopende studierichting*)

De academie krijgt de mogelijkheid om het aanbod uit te breiden en te actualiseren, te zorgen voor een kunstonderwijs dat aansluit bij de vraag van de lokale kunst- en cultuurscene, van de gemeenschap.

- Jazzdans in de 3de graad

- Kenners- en specialisatie-opleidingen: kortlopende studierichting Muziekcultuur: klassiek

- Leren in een alternatieve leercontext.

 

 

Voor alle domeinen is de instapleeftijd nu 6 jaar (1ste graad).

 

Dansinitiatie vanaf 6 jaar bestaat al een hele tijd binnen het officiële aanbod en blijft ook bestaan.

Nu kunnen kinderen ook met muziek en woordkunst-drama starten vanaf 6 jaar.

Een kind exploreert en speelt, het heeft heel wat verbeeldingskracht.

Daarom hebben we heel bewust gekozen voor een domeinoverschrijdende initiatie in de eerste graad. We noemen het PodiumX: spelenderwijs willen we het kind in aanraking brengen met de 3 kunstdomeinen die we aanbieden, muziek, woordkunst-drama én dans, samen in een mix: PodiumX! In alle openheid verkennen de kinderen, ze kunnen een artistieke bredere kijk krijgen, hun eigen creativiteit ontdekken en ontwikkelen.

We willen hen goesting doen krijgen! De spontane onderdompeling in deze 3 kunstvormen zorgt ervoor dat de kinderen op de leeftijd van 8 jaar bewust zullen kiezen voor de kunstvorm(en) waarin ze zich het beste artistiek kunnen uitdrukken.

 

 

Vanaf de leeftijd van 8 jaar een instrument bespelen (2de graad eerste leerjaar).

Elk kind dat zich inschrijft in de “muziekschool” wil een instrument kunnen bespelen. Vanaf nu kan je dit ook van in het eerste leerjaar in de 2de graad.

Naast 2 lestijden muzieklab (dit vervangt de huidige algemene muzikale vorming en samenzang) zal je dadelijk een instrument kunnen leren.

Het instrumentenaanbod is heel breed, veel breder dan wat je je als een 8-jarig kind kan inbeelden.

Om te weten te komen uit welke instrumenten je allemaal kan kiezen, kan je in de week van 18 juni tot 23 juni en tijdens de eerste 2 weken van het nieuwe schooljaar uitgebreid kennis maken met de verschillende instrumenten. Dit kan onder de begeleiding van de leerkracht van het muzieklab, en / of samen met de ouders. Tijdens deze open lessen kan je je ogen en oren de kost geven, de instrumenten uitproberen, proeven, de eerste klanken vormen, kennis maken met de leerkrachten…

Belangrijk: Bij de inschrijving voor het eerste leerjaar van de 2de graad zullen we dan, vóór 18 juni nog geen definitieve instrumentkeuze noteren, tenzij op een wachtlijst. Na de kennismaking tijdens de open lessen kan je dan je definitieve keuze meedelen.

Ook zal je tijdens de eerste 2 weken van september open lessen kunnen bijwonen om een weloverwogen keuze te maken.

 

Nieuw: Kenners- en specialisatie-opleidingen:

Muziekcultuur: klassiek

Muziekliefhebbers (in spe) maken kennis met de brede waaier van de klassieke muziek. Je krijgt inzicht in wat klassiek muziek is, hoe deze muziek ontstaan is, ontwikkelt en hoe het vorm heeft gekregen; je kan je kijk op klassieke muziek uitbouwen en verbreden. De lessen muziekcultuur zijn een buitenkans voor jou als niet-uitvoerende muziekliefhebber om je in de materie te verdiepen, maar je kan ook als uitvoerende muzikant meer inzicht krijgen in de muziek die je zelf speelt of hoort spelen.

Leertraject van 3 jaren, 2 lestijden per week

Toelatingsvoorwaarden:

een (voor)opleiding van muziek is niet vereist, de minimumleeftijd voor deze lessen is 15 jaar (op 31/12)

 

 

Nieuw: Jazzdans in de 3de graad

Naast de reeds bestaande opleidingen van klassieke dans en hedendaagse dans, breiden we het aanbod uit met jazzdans.

Jazzdans vertrekt vanuit het klassieke ballet, zij het met invloeden van moderne stromingen zoals rock, hiphop en jazz. Van de klassieke basis willen we zeker niet afstappen, in de 1ste en 2de graad komt dit ruimschoots aan bod, deze danstechniek is noodzakelijk om andere dansstijlen te ontwikkelen. Binnen de jazzdans is een doorgedreven dansante ontwikkeling mogelijk.

De opleiding jazzdans kan een specifiek leertraject vormen, maar is ook een uitbreiding zijn op- en een verbreding van de klassieke dans en de hedendaagse dans.

Leertraject van 6 leerjaren (3de en 4de graad)

Toelatingsvoorwaarden:

Basiscompetenties van de 2de graad beheersen

 

 

Leren in een alternatieve leercontext.

Een leerling kan onder bepaalde voorwaarden een vak geheel of gedeeltelijk vervangen door leeractiviteiten in een culturele vereniging, een alternatieve leercontext.

Het leren in een alternatieve leercontext kan voor de duur van het volledige schooljaar of voor een of meerdere welbepaalde periode(s). De leerling dient hiervoor een aanvraag in. (modelformulier beschikbaar in het secretariaat).

De aanvraag wordt enkel ingewilligd als elk van de volgende voorwaarden zijn vervuld:

1) de alternatieve leercontext voldoet aan de kwaliteitsvoorwaarden zoals opgenomen in het door de inspectie gevalideerde toetsingsinstrument,

2) er bestaat een overeenkomst tussen de alternatieve leercontext en het schoolbestuur

3) de directeur oordeelt dat de alternatieve leercontext relevant is voor het verwerven van de basiscompetenties, specifieke eindtermen of het behalen van de beroepskwalificatie.

 

Wat betekent de nieuwe structuur voor de bestaande leerlingen?

Concordantie huidige structuur naar nieuwe structuur

Vervolgopleiding? Naar welk leerjaar stroom ik door?