Vakinhoud Muziek

       MUZIEK       

BESCHRIJVING VAKINHOUD


MUZIEKLAB

(2de graad en 3de graad)


We gaan op een creatieve manier aan de slag met de muziektaal. In de 2de graad leren we vooral het notenschrift lezen, zingen en schrijven.  We ontwikkelen het gehoor om melodie, maat en ritme te herkennen. Dit hebben we echt wel nodig om ons instrument goed te leren bespelen. 

Bovendien musiceren we samen, we zingen liedjes, de eerste aanzet tot samen muziek maken wordt in muzieklab gerealiseerd. Motorische en sociale vaardigheden komen hierdoor nog meer tot ontwikkeling.

Bij Muzieklab in de 3de graad leggen we de lat wat hoger, we verdiepen ons nog meer in de muziek, we maken kennis met de bouwstenen, leren deze ontdekken en ervaren. We krijgen inzicht in partituren, in de muziektaal.  De lessen staan in het teken van de ontwikkeling tot zelfstandig en creatief muziek maken en beleven.  Een concertbezoek maakt deel uit van de lessenreeks.


MUZIEK TOOLS - MUZIEKTHEORIE

(3de graad en 4de graad)


We storten ons in de wereld van toonaarden, intervallen en vooral de opbouw van akkoorden (drieklanken en vierklanken). Letterbenamingen en gitaarakkoorden worden hier duidelijke taal. We gaan op zoek in bestaande muziek en songs naar deze muzikale grondstoffen en onderzoeken ook hoe we dit kunnen spelen op akkoordinstrumenten!


MUZIEK TOOLS - ARRANGEREN

(3de graad en 4de graad)


We proberen om bestaande muziek in een ander jasje te steken, te bewerken! Ook het basisgebruik van muzieksoftware behoort tot ons onderzoeksgebied!


MUZIEK TOOLS - COMPOSITIE

(3de graad en 4de graad)


Verdieping van het gebruik van de muzieksoftware en de opbouw van muziek via de toepassingen van de reeds verwerkte leerstof. We werken toe naar eigen composities, zowel instrumentaal als vocaal, die we dan via de muzieksoftware naar een echte partituur kunnen omzetten!


MUZIEK TOOLS - IMPROVISATIE

(3de graad en 4de graad)


Dit wordt het "samenspel"-moment binnen MUZIEK TOOLS! De onderzochte muziekschema's worden tot klinken gebracht en we gaan op zoek naar het geheim van het improviseren!


MUZIEK TOOLS – SINGER-SONGWRITER

(4de graad)


In dit vak worden leren we zelf goede songs schrijven, en plaatsen dit in het licht van de performance.MUZIEKCULTUUR KLASSIEK

(kortlopende studierichting)


Muziekliefhebbers (in spe) maken kennis met de brede waaier van de klassieke muziek.  We krijgen inzicht in wat klassieke muziek is, hoe deze muziek ontstaan is, ontwikkelt en hoe het vorm heeft gekregen; we verbreden en bouwen onze kijk op klassieke muziek uit.  De lessen muziekcultuur zijn een buitenkans voor de niet-uitvoerende muziekliefhebber om zich in de materie te verdiepen, maar ook de uitvoerende muzikant verwerft inzicht in de muziek die je zelf speelt of hoort spelen. 

Concertbezoek maakt deel uit van deze lessenreeks, in de les bereiden we het concert voor, we bespreken het programma, het repertoire, we informeren ons over de uitvoerders, het concertbezoek wordt nadien geëvalueerd in de volgende les.  Op deze manier ontwikkelen we ons tot kritische muziekluisteraars.

Toelatingsvoorwaarde: 15 jaar op 31/12, geen vooropleiding in muziek vereist.