Woord - Volwassenen

       WOORD VOLWASSENEN       

Woordkunst-drama


In het woordatelier in de 2de graad zoeken spel- en spreekplezier op!

Op een speelse manier verbeteren we de uitspraak en werken we aan spreekdurf. We leren genieten van mooie taal, gedichten, een mop, een verhaal,…

We durven bewegen en voelen ons veilig om dingen uit te proberen.

We spelen samen toneeltjes en onderzoeken wat er nodig is om een mooi optreden voor een publiek te geven.

Kinderen vanaf 6 jaar verwijzen we door naar PodiumX, de domeinoverschrijdende initiatie.


Jongeren vanaf 8 jaar of 3de leerjaar basisschool (2de graad):

Van 1ste tot 4de leerjaar: woordatelier 1u/week


Volwassenen vanaf 15 jaar (3de graad):

Van 1ste tot 3de leerjaar: woordlab, improvisatie, spelen en vertellen 2u/week


Na de 3de graad kan je doorstromen in de 4de graad naar speltheater (toneel) verteltheater (voordracht), spreken en vertellen of als theatermaker.

Ook schrijven (vroeger literaire creatie) hoort tot de mogelijkheden, hiervoor is de instapleeftijd 15 jaar (op 31/12).  Een vooropleiding in de woordkunst-drama-opleiding is niet nodig.