Inhoud vakken Muziek

INHOUD

VAKKEN MUZIEK

MUZIEKLAB

(2e/3e graad)

MUSICAL

(3e graad)

MUZIEKTHEORIE

(3e/4e graad)

ARRANGEREN

(3e/4e graad)

COMPOSITIE

(3e/4e graad)

IMPROVISATIE

(3e/4e graad)

SINGER-

SONGWRITER

(4e graad)

We gaan op een creatieve manier aan de slag met de muziektaal. In de 2de graad leren we vooral het notenschrift lezen, zingen en schrijven. We ontwikkelen het gehoor om melodie, maat en ritme te herkennen. Dit hebben we echt wel nodig om ons instrument goed te leren bespelen. Bovendien musiceren we samen, we zingen liedjes, de eerste aanzet tot samen muziek maken wordt in muzieklab gerealiseerd. Motorische en sociale vaardigheden komen hierdoor nog meer tot ontwikkeling. Bij Muzieklab in de 3de graad leggen we de lat wat hoger, we verdiepen ons nog meer in de muziek, we maken kennis met de bouwstenen, leren deze ontdekken en ervaren. We krijgen inzicht in partituren, in de muziektaal. De lessen staan in het teken van de ontwikkeling tot zelfstandig en creatief muziek maken en beleven.

Een concertbezoek maakt deel uit van de lessenreeks.

Wil je zingen, dansen en acteren? Kies dan voor het vak Musical! In deze lessen ga je een uniek en uitdagend leertraject aan. We vertrekken vanuit je muzikale kunnen en bouwen zo je vakkennis verder uit. We schaven en kneden je tot een echte all-round artiest. Iemand met veel spelplezier en onderzoekskwaliteiten, iemand met spirit en lef, iemand met liefde voor het vak en haar medespelers, iemand die er volledig voor gaat. 


We storten ons in de wereld van toonaarden, intervallen en vooral de opbouw van akkoorden (drieklanken en vierklanken). Letterbenamingen en gitaarakkoorden worden hier duidelijke taal. We gaan op zoek in bestaande muziek en songs naar deze muzikale grondstoffen en onderzoeken ook hoe we dit kunnen spelen op akkoordinstrumenten!
We proberen om bestaande muziek in een ander jasje te steken, te bewerken!

Ook het basisgebruik van muzieksoftware behoort tot ons onderzoeksgebied!

Verdieping van het gebruik van de muzieksoftware en de opbouw van muziek via de toepassingen van de reeds verwerkte leerstof. We werken toe naar eigen composities,

zowel instrumentaal als vocaal, die we dan via de muzieksoftware naar een echte partituur kunnen omzetten!
Dit wordt het "samenspel"-moment binnen MUZIEK TOOLS! De onderzochte muziekschema's worden tot klinken gebracht en we gaan op zoek naar het geheim van het improviseren!
In dit vak leren we zelf goede songs schrijven en plaatsen dit in het licht van de performance.

CONTACT

Stedelijke Academie voor Muziek, Woord en Dans Ninove

054/ 50 52 50

© Copyright. All Rights Reserved.

LAATSTE NIEUWS

Coronavirus

Belangrijke info aan alle

ouders en leerlingen

INFO

IN SAMENWERKING MET