Vakken Musical

VAKKEN

zang

atelier

muzieklab musical


Informatie over de inhoud van de vakken

MUZIEKCULTUUR: KLASSIEK


Muziekliefhebbers (in spe) maken kennis met de brede waaier van de klassieke muziek. Je krijgt inzicht in wat klassieke muziek is, hoe deze muziek ontstaan is, ontwikkelt en hoe het vorm heeft gekregen; je kan je kijk op klassieke muziek uitbouwen en verbreden. De lessen muziekcultuur zijn een buitenkans voor jou als niet-uitvoerende muziekliefhebber om je in de materie te verdiepen, maar je kan ook als uitvoerende muzikant meer inzicht krijgen in de muziek die je zelf speelt of hoort spelen.


Leertraject van 3 jaren

2 lestijden per week


Toelatingsvoorwaarden:

een (voor)opleiding van muziek

is niet vereist, de minimumleeftijd voor deze lessen is 15 jaar

(op 31/12)

SPECIALISATIE-OPLEIDING


Deze opleiding van 2 leerjaren is gericht op het geïndividualiseerd kunstenaarschap.
De kortlopende studierichting specialisatie in een bepaalde optie bied uitmuntende leerlingen de kans om te excelleren en op die manier bij te dragen tot de uitstraling van de academie en het deeltijds kunstonderwijs.


Toelatingsvoorwaarden:
De leerling wordt toegelaten tot de specialisatieopleiding
1) wanneer de leerling minimum 15 jaar is (op 31/12)
2) mits schriftelijke toelating door de directeur na advies van de betrokken leerkrachten
3) wanneer de leerling blijk geeft van een motivatie, de competenties en het potentieel in relatie tot de finaliteit van de specialisatie.


Een leerling kan deze specialisatie tegelijkertijd met de opleiding in de 4de graad in hetzelfde domein volgen.

CONTACT

Stedelijke Academie voor Muziek, Woord en Dans Ninove

054/ 50 52 50

┬ę Copyright. All Rights Reserved.

LAATSTE NIEUWS

Coronavirus

Belangrijke info aan alle

ouders en leerlingen

INFO

IN SAMENWERKING MET