Inhoud vakken Woordkunst-Drama

INHOUD

VAKKEN WOORD

WOORDATELIER

(2e graad)

WOORDLAB

(3e graad)

IMPROVISATIE

(3e graad)

SPELEN

(3e graad)

VERTELTHEATER

(4e graad)

SPELTHEATER

(4e graad)

KUNST &

CULTUUR

(4e graad)

SPREKEN & PRESENTEREN

(4e graad)

THEATER MAKEN

(4e graad)

SCHRIJVEN


We zoeken vooral spel- en spreekplezier op!
Op een speelse manier werken we ook aan uitspraak en spreekdurf. We leren genieten van mooie taal, gedichten, een mop, een verhaal,…
We durven bewegen en voelen ons veilig om dingen uit te proberen.
We spelen samen toneeltjes en onderzoeken wat nodig is om een mooi optreden voor een publiek te geven.

‘Beweging komt voor het woord’, daarom gaan we in het WOORDLAB vooral experimenteren met het instrument dat ons lichaam is.
We zoeken naar de betekenis en de invloed van lichaamstaal. Het lab is de plek om onderzoek te doen en door dat onderzoek tot spel te komen.
We werken met teksten. We onderzoeken wat we met tekst allemaal kunnen doen om onze eigen ideeën uit te drukken. We proberen uit hoe we tekst kunnen overbrengen naar een publiek.

We leren de parameters van het spelen kennen en beheersen: luisteren en reageren, samenwerken, overtuigen, de leiding nemen of volgen. 

De vijf w’s, wie, wat, waar, wanneer, waarom, we leren een personage opzetten, spelen met het masker, met voorwerpen, we leren met emoties omgaan,

we leren wat verinnerlijking is en wat veruiterlijking, wat expressie is, we leren ook te tonen of eerder te zijn, en nog zoveel meer parameters van het spelen.

En dat doen we allemaal aan de hand van vele improvisatie oefeningen. Onder het motto: spelen, spelen, spelen! Helemaal vrij!”


Je onderzoekt wat acteren is.

Aan de hand van improvisaties en ook gebruik makend van oud en nieuw tekstmateriaal oefen je het samenspel, de inleving, de overdracht. Je roept een waaier aan emoties op en verruimt je expressief vermogen.

Waag je kans en ontroer je publiek.We brengen verhalen naar een publiek. Deze verhalen kunnen bestaan uit poëzie, prozatekst en dialogen. We gebruiken vooral de taal van anderen, maar ook zelf verzinnen komt aan bod.

We vertellen samen of alleen, en we verzorgen daarbij onze stem en uitspraak.

In de lessen speltheater leer je wat echt acteren is via improvisatie en beweging op een podium. Aan de hand van monologen, dialogen en toneelfragmenten uit alle genres van de literatuur worden de verschillende facetten van het acteren belicht, geoefend en uitgebouwd. Je leert een waaier aan emoties oproepen en personages spelen, en je brengt een wereld tot leven die door een auteur is gecreëerd. Als speler ga je op zoek naar jezelf (ervaring, inleving), naar je medespelers (samenspel, wisselwerking) en naar de toeschouwers (vormgeving, overbrengen). We brengen alles in praktijk op toonmomenten. Bij de voorbereidingen van deze optredens, kom je in aanraking met allerlei aspecten van een echte theaterproductie: regie, decor, licht, geluid en kostuums. Je denkt dus ook actief mee bij het maken van theater in al zijn vormen.


Tijdens deze les gaan we beleven en ervaren. We maken kennis met het huidige theaterrepertoire, bezoeken poëzielezingen, tentoonstellingen, … en ontdekken zo

de boeiende wereld van literatuur, kunst en theater. We verruimen onze kijk op de podiumkunsten en verbreden je smaak. We leren kritisch te kijken en luisteren,

we leren onze mening te motiveren.

Elke mens communiceert. Elke mens spreekt. De manier waarop men spreekt, is altijd eigen aan de persoon in kwestie. We hebben allemaal onze eigen manier van omgaan met het publiek. We hebben allemaal onze eigen uitspraak, lichaamstaal, achtergrond en woordenschat. In het vak "spreken en presenteren" kan je op zoek gaan naar hoe je communiceert, en hoe je helder en bondig een boodschap kan overbrengen. Wil je geen paniek meer voelen voor of tijdens het geven van een presentatie? Wil je je publiek een traantje doen wegpinken tijdens jouw toespraak? Wil je je radiostem optimaliseren of op zoek gaan naar hoe je anderen voor je kar kan spannen? Dan is SPREKEN EN PRESENTEREN echt iets voor jou!

Hoe maken we zelf een voorstelling vanaf het ontstaan van het idee tot de eigenlijke uitvoering?                

We hebben een idee voor een voorstelling of performance, een concept.

Dan volgt de dramaturgie, hoe smeden we deze ideeën om tot bruikbaar en speelbaar theatermateriaal?

Schrijven we zelf de tekst? Of stellen we een voorstelling samen uit bestaand materiaal?

Hoe brengen we die tekst?

Hoe ziet ons decor eruit? Hoe de kostuums? En welke muziek gebruiken we? En maken we die zelf?

Voeren we die zelf uit? Welk licht zetten we erop en welke sfeer creëren we daarmee?

Heel wat vragen, die een theatermaker één voor één moet beantwoorden om alles tot één geheel te smeden.

Het vak literair schrijven onderzoeken we zowel theoretisch als via oefeningen.

Proza, poëzie, dialoog, beschrijving, scenario, van al deze disciplines onderzoeken we de parameters en leren ze beheersen.

Tot iedereen zijn eigen literaire stem vindt, en we, net als Hugo Claus, kunnen zeggen:

'het woord is de aankleding van de gedachte.’

Maar dan met ons woord, onze gedachte, onze toon, onze stijl, onze verbeelding,

onze thema’s, onze poëtica.

CONTACT

Stedelijke Academie voor Muziek, Woord en Dans Ninove

054/ 50 52 50

© Copyright. All Rights Reserved.

LAATSTE NIEUWS

Coronavirus

Belangrijke info aan alle

ouders en leerlingen

INFO

IN SAMENWERKING MET