Inschrijvingsgeld

INSCHRIJVINGSGELD

TARIEVEN SCHOOLJAAR 2023-2024

1

jonger dan 18 jaar

Normale prijs

€81 + €1 administratieve kost

Verminderde prijs

€54 + €1 administratieve kost

2

18 tot 24 jaar

Normale prijs

€158 + €1 administratieve kost

3

vanaf 25 jaar

Normale prijs

€372 + €1 administratieve kost

Verminderde prijs

€158 + €1 administratieve kost

Alle verminderde tarieven worden gestaafd met een attest of document dat de geldigheid voor de korting bewijst hetzij op het moment van inschrijving

            hetzij in de maand september van het schooljaar waarvoor de korting wordt aangevraagd. 


De bewijsstukken kunnen zowel in schriftelijke als elektronische vorm, dus via e-mail, scan, foto… aan de academie overgemaakt worden.


Als de leerling op de dag van inschrijving geen attest of document kan voorleggen, maar wel in de loop van de maand september, komt hij alsnog in aanmerking.

Uitpas met kansenstatuut of vrijetijdspas


Ben je in het bezit van een UiTPAS met kansenstatuut of een vrijetijdspas Liedekerke?


UiTPAS met kansentarief op naam van de leerling:

Je betaalt 25% van het verminderde tarief + €1 administratieve kost

Online inschrijving: je voert het UiTPASnummer in bij de inschrijving.

Inschrijving aan de balie: je bezorgt ons het UiTPASnummer.

Na aanvaarding past een medewerker van het secretariaat het inschrijvingstarief aan en betaalt u het nieuwe verminderde bedrag.


Vrijetijdspas Liedekerke op naam van de leerling:

Op vertoon van je vrijetijdspas Liedekerke van het lopende kalenderjaar betaal je 25% van het vastgesteld tarief + €1 administratieve kost. 

Mits de geldige attesten zoals vermeld in de tabel hierboven kan het gereduceerd tarief van toepassing zijn.

unsplash