Home

Beste ouders

Beste leerling

 

Zoals jullie via de media vernomen hebben, gaat het deeltijds kunstonderwijs (de academies) uiterlijk tegen de herfstvakantie, over naar code oranje.

De  impact op ons huidig lesgebeuren zal eerder gering zijn, slechts enkele groepslessen zouden hierdoor beïnvloed kunnen worden.

Ik kan pas definitief uitsluitsel geven na het advies van de preventieadviseur.

Van zodra dat advies er is, informeer ik de betrokken leerlingen over de mogelijke aanpassingen.

 

Uiteraard stellen we het welzijn en de veiligheid van onze leerlingen, leerkrachten en administratieve medewerkers steeds voorop.

Alle eerder gemaakte afspraken blijven daarom van toepassing (zie mail van 10 oktober).

 

Het academieteam wil alle leerlingen en ouders toch bedanken voor het naleven van de maatregelen binnen de academie, voor het vertrouwen dat jullie in ons stellen en het enthousiast deelnemen aan onze lessen in deze vreemde tijden.

 

Met vriendelijke groeten,

Karen Scheldeman

directeur

CONTACT

Stedelijke Academie voor Muziek, Woord en Dans Ninove

054/ 50 52 50

© Copyright. All Rights Reserved.

IN SAMENWERKING MET