Instrument huren

INSTRUMENT

HUREN

Een leerling die in 2022-2023 een instrument huurt van de academie, waarvan het contract niet eindigt op

30-06-2023, kan het huurinstrument tijdens de vakantie alleen behouden op voorwaarde dat de inschrijving en

de betaling van het inschrijvingsgeld gebeurt vóór 30 juni 2023. Indien dit niet het geval is, vragen wij het instrument in te leveren. (zie uitleencontract)

De instrumenten waarvan het huurcontract eindigt op 30/06/2023 moeten vóór 1 juli ingeleverd worden.